Nieuwsbrief juli 2023

Hierbij een update over de ontwikkelingen rond het Archimedeskwartier. 

Wonen in Utrecht

In 2022 zijn in Utrecht ruim 3.300 nieuwe woningen opgeleverd. Tegelijkertijd zijn er in 2022 flink minder nieuwe woningen in aanbouw genomen. Het aantal betaalbare woningen in Utrecht is daarmee de afgelopen jaren gedaald. Ondanks de groeiende vraag is er nog geen vooruitzicht of het aantal daarna weer zal toenemen. (bron: https://utrecht-monitor.nl/fysieke-leefomgeving/wonen/nieuwbouw#bookmark1)

De bouw van betaalbare woningen op het Archimedeskwartier van circa 1.550 woningen zal een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het verminderen van de woningnood. Het Archimedeskwartier belooft niet alleen betaalbare woningen, maar ook een moderne en duurzame leefomgeving. Het project zal naar verwachting voldoen aan de hoogste standaarden op het gebied van energie-efficiëntie en milieuvriendelijkheid. Dit is een belangrijke stap in de richting van een meer duurzame stedelijke ontwikkeling.

Het Archimedeskwartier zal een levendige gemeenschap vormen voor studenten, sporters, werkende jongeren en ouderen, met goede voorzieningen zoals een supermarkt en horeca in een aantrekkelijk, groene, omgeving.

 

 

Onderzoek: Supermarkt Archimedeskwartier haalbaar

Uit twee recente haalbaarheidsonderzoeken blijkt dat zowel een supermarkt in het Archimedeskwartier als op het Utrecht Science Park haalbaar zijn: er zal voldoende vraag naar twee supermarkten zijn wanneer ook de woningen op het Archimedeskwartier gebouwd zijn in 2032. Naast de huidige ‘mandjes-supermarkt’ op het Utrecht Science Park zal er marktruimte zijn voor een grotere supermarkt op het Archimedeskwartier.
Voorlopig zal de huidige supermarkt op het Utrecht Science Park uitgebreid worden van 400 m2 naar 750 m2, om een groter en goedkoper assortiment aan te bieden.
 

 

Raadsleden vragen naar mogelijkheden versnelling Archimedeslaan

Verschillende partijen, waaronder D66, Student & Starter, Volt, PvdA, ChristenUnie en GroenLinks, hebben schriftelijke vragen gesteld over de actuele stand van zaken en de mogelijkheden om de woningbouw te versnellen.

Lees meer hierover op webpagina 1 en webpagina 2.

De wethouder gaf aan dat het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) bijna afgerond is, terwijl KWP bezig is met de planontwikkeling. Naar verwachting zal later in 2023 de financiële haalbaarheid worden besproken en de anterieure overeenkomst worden gesloten. Bovendien worden er onderzoeken uitgevoerd naar geluid, verkeer en luchtkwaliteit, die zullen worden toegevoegd aan het SPvE. De oplevering van de nieuwe woningen staat gepland tussen 2026 en 2029.

Mogelijk zal het Tracébesluit een rol spelen bij de realisatie van het Archimedeskwartier. Momenteel laat KondorWessels Projecten onderzoeken uitvoeren over diverse scenario’s. Mocht het tracébesluit niet doorgaan, dan treden partijen met elkaar in overleg.
 

 

Klankbordgroep betrokken bij plannen voor Archimedeskwartier: ideeën en wensen uitgewisseld

In mei jl. is de klankbordgroep van omwonenden van het Archimedeskwartier bijeengekomen. Negen vertegenwoordigers van bewonersorganisaties en andere buurtbewoners en -gebruikers hebben meegedacht over voorzieningen en seniorenhuisvesting.

De leden van de klankbordgroep gaven aan dat zij interesse hebben in de toevoeging van een buurthuis in het gebied van het Archimedeskwartier dat gedeeld wordt met studenten. Ook een 'Knarrenhof' werd genoemd, waarbij bewoners van verschillende leeftijden elkaar vrijblijvend kunnen helpen. Het plan om een gracht om het Archimedeskwartier te creëren en de verbinding van groen tussen Utrecht Science Park en Park Bloeyendael werden positief ontvangen.

Oudere bewoners hebben moeite met het vinden van betaalbare woningen in Utrecht Oost en zij keken dan ook met belangstelling naar de mogelijkheden in het nieuwe Archimedeskwartier. Erfpacht op de te realiseren woningen en de timing van de bouw waren ook onderwerpen van discussie.

De communicatie tijdens de sloop- en bouwfase werd besproken en KWP heeft toegezegd dat de maatregelen om overlast te beperken zullen worden besproken. Na de zomer van 2023 zal de nieuwe bijeenkomst van de klankbordgroep plaatsvinden zich richten op parkeren en verkeer.
 

 

Inrichting Archimedeslaan-Noord voor voetgangers en fietsers

De Archimedeslaan-Noord zal opnieuw worden ingericht om meer ruimte te bieden aan voetgangers en fietsers. Fietsvoorzieningen zijn erg belangrijk op het Archimedeskwartier. Er worden voldoende fietsparkeerplaatsen gerealiseerd, zowel op maaiveld als in de gebouwen.

Terug naar overzicht