Eerste klankbordsessie Archimedeskwartier

Voor het ontwikkelen van de plannen is het belangrijk om de inbreng van buurtbewoners en -gebruikers te horen. Zij kennen de buurt immers het beste en krijgen een hele nieuwe buurt naast zich.

Naast de informatieavonden doen wij dit via een klankbordgroep, waar negen vertegenwoordigers van bewonersorganisaties en mensen die zich daarvoor hebben opgegeven meedenken over bepaalde onderwerpen.

Op maandag 15 mei jl. waren seniorenhuisvesting en voorzieningen aan de beurt, waarbij werd stilgestaan bij de vraag hoe het Archimedeskwartier een fijn woon-, winkel en wandelgebied kan worden voor buurtbewoners. Meerdere oudere aanwezigen gaven aan dat het lastig is om een kleinere woning te vinden in Utrecht Oost, en dat zij het idee voor een buurthuis in het nieuwe gebied, dat gedeeld wordt met studenten best zien zitten.

Verder gaven meerdere mensen aan dat zij naast een grote supermarkt ook graag kleinere winkels willen hebben, zoals een kaasboer of een fietsenmaker, die veelal uit de buurt zijn verdwijnen. Ook werd het groen in het nieuwe gebied besproken – waarbij het plan voor het doortrekken van de arm van de Kromme Rijn midden door het Archimedeskwartier complimenten kreeg. 

De volgende klankbordsessie vindt na de zomer plaats en gaat over verkeer en parkeren. Heeft u zelf nog vragen of ideeën? Laat het ons weten via info@archimedeskwartier.nl.

Terug naar overzicht