Planning en proces

Door alle betrokken wordt gewerkt aan het steeds concreter maken van het plan Archimedeskwartier. Zo worden o.a. door diverse adviseurs diverse milieuonderzoeken uitgevoerd.

Door alle betrokken wordt gewerkt aan het steeds concreter maken van het plan Archimedeskwartier. Zo worden o.a. door diverse adviseurs diverse milieuonderzoeken uitgevoerd. Dat zijn onderzoeken naar onder andere mogelijk geluidsoverlast van de snelwegen en het overige verkeer, naar luchtkwaliteit, stikstof en vele andere onderwerpen. De onderzoeken zijn nodig voor het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE), welke zich in een afrondende fase bevindt. Dit SPvE wordt opgesteld door Gemeente Utrecht en geeft aan wat de stedenbouwkundige randvoorwaarden en kwaliteitscriteria zijn waaraan het project dient te voldoen. Zo staat bijvoorbeeld in het SPvE hoeveel woningen het project telt, maar ook voor welke doelgroepen deze zijn bestemd. We gaan er van uit dat de ontwikkeling van dit gebied kan voldoen aan alle wettelijke en gemeentelijke eisen rondom de diverse milieu aspecten. We schatten in dat het SPvE na de zomer van 2023 klaar zal zijn.

 

Als het SPvE is afgerond, is de volgende stap een zogenaamde Anterieure Overeenkomst. Daarin worden diverse afspraken met de gemeente Utrecht voor de ontwikkeling van het Archimedeskwartier vastgelegd. De gemeenteraad zal besluiten over de het SPvE. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen daarover ook hun mening geven. Nadere informatie over op welke manier dit kan volgt in één van de volgende nieuwsbrieven.

 

Als het SPvE door de gemeenteraad is goedgekeurd zal de ontwikkelaar in samenwerking met Gemeente Utrecht de bestemmingsplanwijziging in gang gaan zetten. Indien alle bovenstaande stappen voorspoedig verlopen, kan eind 2024 dan wel begin 2025 worden begonnen met de sloop van het huidige pand.

In het algemeen zijn de omstandigheden voor de bouw momenteel niet altijd even gemakkelijk. Niet alleen betekenen de ontwikkelingen rondom stikstof dat plannen voor nieuwbouw onder druk staan, maar ook maken de oplopende prijzen voor grondstoffen en marktontwikkelingen dat de prijsvorming van woningen de markt onzeker maakt en het uitdagend wordt om projecten nog te kunnen realiseren. Dit ervaren wij ook op de Archimedeslaan.

Terug naar overzicht