Nieuwsbrief | december 2022

Graag brengen we u op de hoogte van enkele ontwikkelingen rondom het Archimedeskwartier, de gebiedsontwikkeling aan de Archimedeslaan 16, de locatie waar voorheen de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht was gehuisvest.

Status
In 2020 is de samenwerking met gemeente Utrecht voortvarend opgepakt om op deze locatie een plan te ontwikkelen voor circa 1.600 woningen – waaronder studentenwoningen, starterswoningen en vrijesectorwoningen – een supermarkt en overige kleinschalige commerciële en maatschappelijke voorzieningen.

Op dit moment wordt samen met de gemeente gewerkt aan een zogenaamd Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). Dit SPvE schetst de ruimtelijke kaders: de stedenbouwkundige randvoorwaarden en de kwaliteitscriteria waaraan zowel bebouwing als inrichting van de openbare ruimte moeten voldoen. Vervolgens worden deze eisen verder uitgewerkt en worden afspraken gemaakt met de gemeente Utrecht over de hiervoor benodigde bestemmingsplanwijziging. U zult hier als buurtbewoner bij worden betrokken.

Bewonersavond voor omwonenden
Afgelopen september zijn omwonenden van het Archimedeskwartier uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst, waarin de plannen tot op heden zijn toegelicht. We zijn met zo’n 100 aanwezigen in gesprek gegaan over thema’s zoals wonen, voorzieningen en verkeer. Het was een nuttige avond en wij danken alle aanwezigen dan ook hartelijk voor hun komst en interesse. Wij zijn erg blij met deze betrokkenheid; met de vergaarde input kunnen wij het stedenbouwkundig plan namelijk verder verrijken. Zo proberen wij ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van het Archimedeskwartier zo goed mogelijk aansluit op de (wensen van de) naastgelegen omgeving. 

De reacties en vragen die wij ontvingen naar aanleiding van deze bijeenkomst hebben wij geprobeerd te beantwoorden in het verslag van de avond, dat u hier kunt teruglezen. Op de website www.archimedeskwartier.nl vindt u ook de presentatie van de bewonersavond. In het verslag leest u dat wij op veel vragen een concreet antwoord kunnen formuleren. Nog niet alle vragen kunnen op dit moment worden beantwoord omdat deze afhankelijk zijn van het  stedenbouwkundig plan. Daarmee gaan wij de komende maanden aan de slag en hierover blijven wij u structureel informeren via deze nieuwsbrief en de website.

Tijdelijk gebruik en beheer
Op dit moment staat het pand leeg. Het pand en terrein zijn enkel beschikbaar voor tijdelijke activiteiten. Politie, douane en defensie het gebouw en terrein als oefenterrein. U kunt de dienstvoertuigen van de betreffende diensten voorbij zien komen. Deze zullen op het achterterrein van het schoolgebouw parkeren, waarna de oefeningen in en rondom het gebouw plaatsvinden. Het terrein zelf is voorzien van camerabewaking en voor onbevoegden verboden toegang. We onderhouden het terrein zo goed mogelijk: zo vindt er geregeld groenonderhoud plaats

Op de hoogte blijven
Graag willen wij u betrekken bij de ontwikkeling van het Archimedeskwartier. Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief of het verslag van de bewonersavond, vragen of opmerkingen hebben, neem dan vooral contact met ons op via info@archimedeskwartier.nl.

We kijken met het team uit naar de volgende stappen in de ontwikkeling van het Archimedeskwartier in 2023. Voor nu  alvast hele fijne dagen en een gelukkig nieuwjaar.

Namens team Archimedeskwartier,
KondorWessels Projecten

Terug naar overzicht