Verslag bewonerssessie

Op 20 september vond, in navolging van een bijeenkomst eind 2018, een bewonersavond plaats om geïnteresseerden te informeren en te raadplegen over de plannen voor het Archimedeskwartier. 

Tijdens deze bijeenkomst werden omwonenden en belanghebbenden van het plangebied geïnformeerd over de huidige stand van zaken, en werd de gelegenheid geboden om vragen te stellen en het gesprek aan te gaan met KWP en de gemeente Utrecht. De bijeenkomst trok ongeveer 100 mensen aan. Dit verslag kunt u via deze link downloaden.

Terug naar overzicht